Умови використання сайту

Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови.

Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт.

Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів / послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода (далі - Угода) відноситься до сайту «Райсад», розташованому за адресою https://raysad.com.ua/.

1.2. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту «Райсад» (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.

1.3. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.4. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.

1.5. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ній.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Перераховані нижче терміни приймаються для цілей цієї Угоди в такому значенні:

2.1.1 Сайт «Райсад» - Корпоративний Сайт з елементами інтернет-магазину, розташований на доменному імені www.raysad.com.ua, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.

2.1.2. Корпоративний Сайт з елементами інтернет-магазину (далі - Сайт) - Сайт, що містить інформацію про надавача послуг та продавця товарів, а також про самі товари і дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання товару без можливості онлайн-оплати.

2.1.3. Адміністрація Сайту - уповноважені на управління Сайтом співробітники.

2.1.4. Користувач сайту (далі Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

2.1.5. Зміст Сайту (далі - Зміст) - результати інтелектуальної діяльності, що підлягають охороні і які включають графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об'єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Сайту доступу до інформації, що міститься на Сайті.

3.1.1. Сайт надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

• доступ до електронного контенту на безкоштовній основі, з правом перегляду контенту;

• доступ до засобів пошуку та навігації на Сайті;

• надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень на Сайті;

• доступ до інформації про Послугу/Товар і до інформації про умови придбання Товару чи замовлення Послуги на безкоштовній основі;

• інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Сайту.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації.

3.2. Доступ до Сайту надається на безкоштовній основі.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач вважається приєднаним до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного Законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту без надання інформації про себе.

4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.

4.2.3. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг чи товарів, що представлені на Сайті.

4.3.2. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушення нормальної роботи Сайту.

4.3.4. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну інформацію, або інформацію, що охороняється законодавством України про фізичних або юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру без згоди на такі дії Адміністрації сайту.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті.

4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію по іншому Користувачеві Сайту.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт і його наповнення належать і управляються Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширено будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про покупку Товару і надання послуг, що надаються на Сайті.

5.5. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.6. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і Послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких Товарів для їх реалізації і (або) Послуг, що надаються Сайтом.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

7. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1 Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформації, коли ви відвідуєте Сайт. Це може включати в себе запис одного або декількох cookies або анонімних ідентифікаторів. Ми також використовуємо куки і анонімні ідентифікатори, коли ви взаємодієте з послугами, запропонованими нашими партнерами, такими як рекламні послуги.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.